WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE:

997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
112 Numer alarmowy

MEDYCZNE:

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC MEDYCZNA

Mieszkańcy Leska poza godzinami pracy poradni oraz w święta i dni wolne od pracy skorzystać mogą z opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. Kochanowskiego 2, (13) 460 82 20, (13) 460 82 33 wew. 72, 608616227, (13) 469 63 99, 666263415

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Infolinia: 0 800 190 590

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta
tel. 0

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 1
tel.:
e-mail:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Strona Koła Seniorów 60+ powstała i jest utrzymywana w ramach projektu "Aktywne NGO" realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Lesku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).